Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

Ang Pilipino Diaspora, kabilang ang komunidad sa Toronto, ay mahigpit nakatali sa mga kaganapang ito.

Hindi karaniwan ang makahanap ng mga protesta laban sa mga kaganapan sa Pilipinas sa mga kalye ng Toronto.

Lahat sila ay kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa lungsod.

Ito ay naglalarawan ng sitwasyon ng mga unang dumating na mga imigrante na Pilipino sa Toronto, isang pangkat ng mga kababaihan na nagtrabaho sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos at nagpasiyang pumunta sa Canada nang ang kanilang mga bisa sa pagtatrabaho sa Amerika ay lumipas na.

bathroom-blowjob

Habang nagsimula nang dumating ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa Toronto, gayun paman, ang mga pagbabago sa mga batas ng imigrasyon sa Canada ay nag-umpisa nang magbukas ngmga oportunidad para sa marami pang mga pandarayuhan na lampas ng Europa, at para sa mas marami pang darating sa Toronto na direktang manggagaling sa Pilipinas.

Maraming sa kanila ay dumating sa pamamagitan ng tren mula sa Estados Unidos (United States).

military-tent.ru

28 Comments

  1. Pingback:

  2. eric   •  

    After you sign up, to help keep you in the loop we update you each month with new members from your area - so make sure you check them out and drop them a line!

  3. eric   •  

    This year is her third year entering a film, but she has appeared in others in previous years.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>